Dokument

Under varje styrelsemöte upprättar vår sekreterare ett protokoll över vad som sägs under mötets gång. I början av mötet utses en justerare som efter mötet får protokollet av sekreteraren för att läsa igenom så att det stämmer. Därefter läggs protokollet upp här, så att våra medlemmar och andra intressenter kan läsa vad vi i styrelsen håller på med och tänker!

Plum och dess styrelse arbetar också under ett antal stadgar som berättar hur föreningen fungerar. Du finner dessa stadgar under listan av protokoll.