Om PLUM

Vad är PLUM?

PLUM är den studentförening som sammanlänkar de cirka 180 personalvetarstudenterna som studerar vid Umeå Universitet. PLUM verkar för att skapa en bättre och roligare studietid för medlemmarna och ger även möjligheter att engagera sig  i allt från nöje, utbildning, gemenskap till sport och hälsa!

Föreningen är helt ideell och det enda som krävs för medlemskap är att du studerar Personalvetenskap på Umeå Universitet och detta är helt kostnadsfritt!

Vilka är vi?

I styrelsen sitter nio personer och själva föreningen består av alla personalvetarstudenter vid Umeå Universitet. För att ta fram nästkommande styrelse har vi en valberedning som kommer arbeta för att hitta de rätta personerna till de olika posterna.

Förutom styrelsekärnan så finns det fem ansvarsområden som alla har olika åligganden och projekt, samt valberedningen och internrevisorn. Är man nyfiken vad styrelsen planerar kan man gå in på dokument här bredvid för att läsa protokoll.

PLUM studentförening är verksam under Beteendevetarsektionen som är en undersektion i Umeå studentkår.

Vad gör vi?

Vi har storskaliga mål om en bättre studietid för alla på flera plan.

Akademiskt: Utbildning-& näringslivssansvarig är en länk till programkommittén. Personen anordnar HR-dagen, gästföreläsningar och ansvarar för PLUM:s LinkedIn-profil.

Socialt: Eventansvarig står för de sociala aktiviteterna i programmet som sittningar och event.

Fysiskt: Sport-& hälsoansvarig värnar om elevernas fysik och hälsa. Det anordnas flera sportevenemang och en skidresa varje år.

Profil: PR-& marknadsföringsansvarig tar hand om programmets bild utåt genom att dokumentera allt som arrangeras och uppdatera PLUM:s sociala medier.

 

logo-umea-studentkar