Personalvetarstuderandes Riksförbund

Vi är en intresseorganisation för de studerandeföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. P-Riks består idag av elva medlemsföreningar. Vi är verksamma bland personalvetarutbildningar från Umeå i norr till Lund i söder.

Genom att ena Sveriges personalvetarutbildningar är P-Riks en gemensam röst för att stärka kännedomen om HR-yrket samt personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen, samarbetet och nätverksbyggandet mellan medlemsföreningarna. Genom ett aktivt samarbete kan medlemsföreningar hjälpas åt att förbättra och utveckla följande:

– Samarbetsavtal

– Styrelseöverlämningar

– Föreningens stadgar

– Föreningsaktiviteter

– Arbetsmarknadsdagar

I samverkan med vår samarbetspartner Akademikerförbundet SSR anordnar vi en gång per termin utbildningsdagar som behandlar:

– Medlemsrekrytering (vårterminen)

– Organisationsutveckling av föreningar (höstterminen)

Gemensamt stärker vi den allmänna kännedomen och vetskapen om personalvetaren och dess yrkesområde.

Arbetet inom P-Riks sker ideellt och i demokratisk anda av representanter från respektive medlemsförening. På hösten hålls P-Riks årsmöte där ordförande och två representanter från medlemsföreningarna samt sittande styrelse är närvarande. På årsmötet väljs ny styrelse och riktlinjer för det kommande året sätts upp. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet, medan representanterna arbetar i projektgrupper. Ytterligare ett föreningsmöte hålls på våren.