Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av personal- och arbetslivsfrågor. I dagens arbetsliv är de anställdas kompetens och engagemang avgörande för en organisations framgång. Som personalvetare får du perspektiv på det moderna arbetslivet och kunskap om hur man utvecklar både organisation och personal.

Programmet är en treårig utbildning på heltid vid Campus i Umeå. Den leder till en kandidatexamen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Du kan välja sociologi eller pedagogik som huvudämne. Som student kommer du att lära dig att identifiera, analysera och hantera personal- och organisationsrelaterade frågor. Detta kommer du att göra ur ett beteendevetenskapligt, rättsligt och ekonomiskt perspektiv. Inom ramen för personal- och arbetslivsfrågor lär du dig att förstå samspelet mellan individ, grupp, organisation och samhälle. Vår alltmer internationella och globaliserade värld ställer krav på att kunna hantera frågor inom Human Resources över nationsgränserna. Som student kan du välja att förlägga en termin av dina studier utomlands och få en internationell prägel på din utbildning.

Mer information om programmet och Umeå Universitet hittar du här.