Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet. Vi organiserar beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Alla våra medlemmar är akademiker, det är ett krav för att gå med. Medlemmarna arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer.

Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning. Vi jobbar även för att de akademiska grundutbildningarna ska bli mer forskningsanknutna och för att vetenskapliga rön i större utsträckning ska komma yrkeslivet utanför akademin till del.

Med över 75000 medlemmar är förbundet det fjärde största inom Saco. Medlems nyttan präglar hela förbundets verksamhet.

Akademikerförbundet SSR består av högre utbildade inom samhällsvetenskaplig-, social- och beteendevetenskaplig expertis, en gemenskap du redan som student kan bli en del av.

Att vara medlem när du studerar betyder att upptäcka vem du skulle kunna vara i livet efter studierna. Det handlar om att finna jobbet, fånga jobbet och förverkliga dig själv med vårt stöd som ditt hemliga vapen.