Styrelsen 2014

Ordförande

Ordförande

Emma Back

Hemstad: Stockholm

Födelseår: 1990

Vice Ordförande

Vice Ordförande

Therese Dahlberg

Hemstad: Piteå

Födelseår: 1988

Sekreterare

Sekreterare

Sara Westman

Hemstad: Boden

Födelseår: 1992

Kassör

Kassör

Joel Hedman

Hemstad: Umeå

Födelseår: 1987

Klubbkult Ordförande

Klubbkult Ordförande

Maja Brinck

Hemstad: Umeå

Födelseår: 1988

Klubbkult Vice Ordförande

Klubbkult Vice Ordförande

Martin Erkki

Hemstad: Umeå

Födelseår: 1989

PR-utskottet Ordförande

PR-utskottet Ordförande

Robert Sjöqvist

Hemstad: Umeå

Födelseår: 1986

Sportutskottet Ordförande

Sportutskottet Ordförande

Emelie Mångs

Hemstad: Luleå

Födelseår: 1991

Sportutskottet Vice Ordförande

Sportutskottet Vice Ordförande

Samir Khelifi

Hemstad: Umeå

Födelseår: 1987

Utbildningsutskottet Ordförande

Utbildningsutskottet Ordförande

Mikaela Jaaniste

Hemort: Stockholm

Födelseår: 1993

Utbildningsutskottet Vice Ordförande

Utbildningsutskottet Vice Ordförande

Sofia Norberg

Hemort: Umeå

Födelseår: 1991

P-riks Ordförande

P-riks Ordförande

Oscar Wall

Hemstad: Karlstad

Födelseår: 1989

BetSek Ordförande

BetSek Ordförande

Maria Lindberg

Hemstad: Stockholm

Födelseår: 1991