Medlemskap

Om medlemskapet

· För att vara medlem i PLUM så måste du studera personalvetarprogrammet vid Umeå universitet eller ha en anknytning till utbildningen genom att studera en magister eller master som berör personalfrågor vid samma lärosäte.

· Medlemskapet är gratis och gäller för hela läsåret.

· Som medlem i PLUM så blir du automatiskt även medlem i Personalvetarstuderandes riksförbund, P-riks, som är en paraplyorganisation för alla lokala studentföreningar som organiserar personalvetarstudenter.

· Som medlem i PLUM, så kommer dina personuppgifter att lagras i ett gemensamt medlemsregister som tillhandahålls av P-riks under det aktuella året som du är medlem.

· Personuppgifterna kommer att hanteras varsamt i enlighet med GDPR och enbart berättigade styrelsemedlemmarna i PLUM och P-riks kommer att ha tillgång till dem.

· Personuppgifterna kommer enbart att användas i syfte att registrera dig som medlem i PLUM och P-riks samt för att söka ett MUCF-bidrag *

· Ditt medlemskap kan komma att kontrolleras i samband med deltagande i aktiviteter som anordnas av föreningen.

Vill du bli medlem kan du registrera dig via den här länken: Klicka här för att komma till P-riks medlemsregistrering

Varför ska jag vara med i PLUM?

· Som medlem i PLUM så får du tillträde till de aktiviteter som anordnas av föreningen

· Medlemskapet bidrar till föreningen genom att vi får bättre möjligheter till att ingå samarbeten med andra organisationer, vilket medför att vi kan erbjuda fler aktiviteter till våra medlemmar.

MUCF-bidrag är ett statligt finansierat bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Du kan läsa mer på: MUCF Bidrag