Styrelsen genom tiderna

I flikarna kan du läsa om styrelsens tidigare medlemmar. PLUM gör ett löpande byte av styrelsen varje år och dessa hamnar på dessa flikar.