Det här är PLUMs nya styrelse!

Årsmötet har avslutats och vi kan härmed stolt presentera PLUMs nya styrelse för år 2017!

Årsmötet är avslutat. Den gamla styrelsen har tackat för sig och kommer inom sin tid att successivt lämna ifrån sig ansvaret. Det sista som sker är ”överlämningskvällen” där den nya och gamla styrelsen tillsammans gör aktiviteter och berättar om sina poster.

Dessa blev invalda i den nya styrelsen:

Ordförande – Per Hammas
Vice ordförande – Lotta Trolle
Kassör – Kajsa Ottosson
Sekreterare – Olivia Andersson
Sociala utskottet – Emma Risberg
Sportutskottet – Sebastian Glaas
PR-utskottet – Emil Stighäll
Utbildningsutskottet – Josefine Iwars
Beteendevetarsektionen – Malou Vestermark

Grattis till era poster och lycka till!