Årsmötet 2015

ladda ned (5) ladda ned (4) ladda ned (3) ladda ned (2) ladda ned (1) ladda ned

Årsmötet är avslutat och ny styrelse samt utskott är framröstade. Vi i styrelsen tackar för oss och lämnar nu över till ett riktigt taggat gäng som vi är säkra på kommer göra ett fantastiskt arbete i PLUM. Stort tack alla som deltog på mötet och all lycka till styrelsen det kommande året.

Styrelsen 2015:

Ordförande: Pontus Söderberg
Vice ordförande: Emma Ericsson
Sekreterare: Ida-Maria Rundén
Kassör: Anton Forsberg

Sportutskottet: Frida Norström och Erik Langborg
Utbildningsutskottet: Sofia Sehlstedt och Therese Dahlberg
KlubbKult: Sofie Håden och Anna-Karin Kindberg
PR-utskottet: Erica Ejnestrand och Anna Sandberg
Betsek: Liv Söderqvist
P-riks: Gustaf Ahne