Årets lärare 2014-2015!

ladda ned ladda ned (1) ladda ned (2)

Under tisdagen 26 maj delade Utbildningsutskottets Therese Dahlberg ut pris till Årets lärare, framröstad av alla årskurser på Personalvetarprogrammet.

Staffan Ingmanson, lärare i arbetsrätt, röstades fram av ettorna med motiveringen:

”Du har genom humor fångat studenternas intresse och inspirerat oss till lärande. Du har visat stor pedagogisk förmåga och lyckats med att förmedla ett svårt och komplext ämne. Du har visat engagemang och stort tålamod för studenterna, därför är du utsedd till årets lärare för läsåret 2014/2015”

Företagsekonomins Anna Thorsell vann tvåornas pris:

”Du har genom ditt engagemang och glada humör lyckats inspirera till lärande i en utmanande kurs. Du har visat en enorm pedagogisk förmåga genom att lyckats strukturera upp undervisningen på ett bra sätt och lyckats möta studenternas olika kunskapsnivåer. Du har visat att du bryr dig om studenterna med ditt fantastiska tålamod och intresse av att alla skulle lära sig, därför är du utsedd till årets lärare för läsåret 2014/2015” 

Treornas pris gick till Ola Lindberg, lärare i Strategisk HRM och Samhällsvetenskaplig metod och Vetenskapsteoretisk orientering:

”Med humor, ett enormt engagemang och stor lyhördhet har du lyckats fånga studenterna och motiverat till lärande. Du har visat stor pedagogisk förmåga och ett innovativt sätt att undervisa på som gör att du sticker ut från mängden och kan få vilket ämne som helst att bli intressant. Du anstränger dig för att göra det lilla extra och visar att du bryr dig om studenterna, därför är du är utsedd till årets lärare för läsåret 2014/2015”