SÖK TILL PLUMS STYRELSE!

Vill du engagera dig och vara med och påverka utformningen av p-vetarprogrammet? Är du en festfixare? Gillar du ekonomi? Ledargestalt? Kanske du är mån om din egen och studenters hälsa och gillar sport? I styrelsen får du chansen att vara med och påverka. Sök till styrelsen!

Mellan den 12 december och 15 januari kan du söka till PLUMs nästa styrelse. I styrelsen får du chansen att påverka och engagera studenter. Du kanske sitter på en idé som du vill förverkliga? Eller kanske vill du bredda ditt CV?

Vad som du än vill förverkliga är en plats i styrelsen rätt väg att gå. Det finns totalt 9 platser att söka (+ 4 stycken till valberedningen). Dessa kommer väljas på årsmötet den 6/2.

Dessa poster finns att söka:

  • Ordförande
  • Vice Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • Sportutskottet
  • Sociala utskottet
  • PR-utskottet
  • Utbildningsutskottet
  • Betsek
  • Valberedningen (4 stycken)

FAQ:

– Hur söker jag till PLUMs styrelse?

Du öppnar upp din mail, skriver en kort beskrivning om dig själv, vilken/vilka poster du söker (självklart får man söka fler än en!), varför du söker posten/posterna och varför du skulle passa bra för just den/dem positionerna! Glöm inte att få med dina kontakt uppgifter så att du går att nå.

Du behöver alltså inte bifoga ett CV eller personligt brev.
Mailet skickar du till valberedning@plum.nu

– Vad innebär det att sitta i PLUMs styrelse? Har man tid?

Att sitta i PLUMs styrelse innebär att man gemensamt jobbar för att utveckla föreningen och förbättra studietiden för PLUMs medlemmar. Detta görs via 9 olika positioner. Den består av 4 personer i styrelsekärnan: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare. Sedan följer 5 olika utskottsposter: Sociala utskottet, sportutskottet, PR-utskottet, Utbildningsutskottet samt Bet-Sek representant.

Jakob Ingemansson, Ordförande:
”Att söka till PLUMs styrelse var ett av mina bästa beslut i livet. Jag förstår att det låter klyschigt, men jag har lärt mig så stört mycket under det här året. Tiden man lägger ner är såklart olika beroende på arbetsbördan från vecka till vecka, men tid har man absolut. För att tala utifrån mig själv så kan jag bara säga att tiden man lägger ner ÄR rolig, och som vi alla vet så går tiden fort när man har kul!”

– Vem får söka till PLUMs styrelse?

Alla ni som går i årskurs 1 är välkomna med er ansökan!
Styrelseuppdraget är upplagt så att man sitter på en position under termin 2 och 3 för att sen lämna över till en ny styrelse, precis som vi tvåor gör till er ettor nu!

– Jag har tänkt att söka positionen som ansvarig för ett utskott. Innebär det att jag behöver sköta allt ansvar helt själv för sittningar, sportaktiviteter, nyhetsbrev eller en gästföreläsning?

Du behöver INTE sköta allt jobb själv! Som ansvarig för ett utskott ingår det också att rekrytera ihop medlemmar från PLUM till sin utskotts-grupp. Det är för att underlätta din arbetsbörda och fördela ansvar. Ta sociala utskottet som exempel. Där har Maja tre stycken andra studenter på programmet som hjälper henne att planera och hålla i sittningar och andra sociala aktiviteter.

Rekryteringen av sin utskotts-grupp sker först efter valet av nya styrelsen, så det är ingen hets. Att sitta med i en utskottsgrupp är ett utmärkt alternativ ifall man inte vill sitta med i styrelsen men ändå vill vara med och hjälpa till att styra upp aktiviteter som föreningen utför!

– Vem är det som intervjuar en och i slutändan väljer ut en kandidat?

Till valet av PLUMs nya styrelse så står vår valberedning till förfogande. Den består av två personer ur årskurs 2 (Erik Östlund och Björn Andersson) samt två personer ur årskurs 3 (Sofia Sehlstedt och Anna-Karin Kindberg). Dessa personer kommer alltså stå för arbetet att gå igenom era ansökningar, kalla och hålla i intervjuer och slutligen presentera dem nominerade för respektive styrelsepost! Intervjuerna kommer att ske under andra halvan av Januari 2017.

– När stänger ansökningarna och när väljs styrelsen ut?

Ansökningarna stänger den 15/1 och den nya styrelsen väljs ut på årsmötet den 6/2!