Föreläsning i Etik

Thomas Goldberg från Akademikerförbundet SSR var under tisdagen och föreläste om den etiska koden för personalvetare. Föreläsningen anordnades av utbildningsutskottet tillsammans med vår samarbetspartner Akademikerförbundet SSR.

Vi på PLUM tackar Thomas för att han tagit sig tid till oss!