Vision

Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund med cirka 180 000 medlemmar, både studenter och de i arbetslivet.  Ett medlemskap i Vision handlar om att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt studentliv och framtida arbetsliv. Du får möjlighet att söka våra stipendier för studenter, personlig CV-granskning och hjälp med din Linkedin-profil. Dessutom får du tillgång till lönestatistik, tips inför lönesamtalet samt rådgivning om villkor i arbetslivet.

Visions personalvetarråd
Personalvetarrådet är Visions expertpanel för personalvetares speciella yrkesvillkor. I rådet finns personalchefer, HR-konsulter, HR-specialister och studerande på personalvetarutbildningar representerade.

Vision

Frågor Vision driver för personalvetare

Lön. Du ska ha en god löneutveckling som styrs utifrån kvalitet och resultat i verksamheten.

Utveckling. Du ska inom ramen för sin tjänst ha tid för omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling.

Kvalitet. En HR-/personalfunktion ska ha kvalificerade medarbetare och vara dimensionerad för att säkerställa kvaliteten i HR-arbetet.

Organisation. För att bidra till organisationens framgång ska HR-/personalfunktionen alltid finnas representerad på såväl den strategiska ledningsnivån som ute i verksamheten.

Helhetsperspektiv. HR-/personalfunktionen ska alltid vara delaktig när det gäller viktiga processer som rekrytering, kompetensförsörjning och- utveckling, jämställdhet, mångfald, löneadministration, rehabilitering och arbetsmiljö.

Utbildning. Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv behöver stärkas bland annat genom mer praktik. Arbetsrätt är ett så grundläggande moment att det måste kvalitetssäkras med en hög andel lärarledd undervisning.

Vi erbjuder ett professionellt företrädarskap och en personlig ombudsman för personalvetare

  • En rådgivare och ett bollplank som rör din anställning eller dina studier
  •  Ett professionellt stöd vid förhandlingar som gäller dina villkor

Allt det här och mycket mer får du för bara 100 kronor för hela studietiden.

Bli medlem på student på Vision