Medlemskap

Varför ska jag vara med i PLUM?

Som medlem i PLUM så får du tillträde till de aktiviteter som anordnas av föreningen. Medlemskapet bidrar till föreningen genom att vi får bättre möjligheter till att ingå samarbeten med andra organisationer, vilket medför att vi kan erbjuda fler aktiviteter till våra medlemmar.

För att vara medlem i PLUM så måste du studera Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet eller ha en anknytning till utbildningen genom att studera en magister eller master som berör personalfrågor vid samma lärosäte.

Medlemskapet är gratis och gäller för hela läsåret. Som medlem i PLUM så blir du automatiskt även medlem i Personalvetarstuderandes riksförbund, P-riks, som är en paraplyorganisation för alla lokala studentföreningar som organiserar personalvetarstudenter.

Som medlem i PLUM, så kommer dina personuppgifter att lagras i ett gemensamt medlemsregister som tillhandahålls av P-riks under det aktuella året som du är medlem. Personuppgifterna kommer att hanteras varsamt i enlighet med GDPR och enbart berättigade styrelsemedlemmarna i PLUM och P-riks kommer att ha tillgång till dem. Personuppgifterna kommer enbart att användas i syfte att registrera dig som medlem i PLUM och P-riks samt för att söka ett MUCF-bidrag.

Ditt medlemskap kan komma att kontrolleras i samband med deltagande i aktiviteter som anordnas av föreningen.

 

Vill du bli medlem kan du registrera dig via den här länken nedan:

Klicka här för att komma till P-riks medlemsregistrering

 

MUCF-Bidrag

MUCF-bidrag är ett statligt finansierat bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Du kan läsa mer på: MUCF Bidrag