Uniaden

Uniaden är namnet på Umeå Universitets största och årligt återkommande arbetsmarknadsdag. Syftet med en arbetsmarknadsdag är att ge studenter en möjlighet att få inblick i näringslivet och för företag att träffa blivande arbetskamrater och få en uppfattning om vilka resurser som finns att tillgå från universitetsvärlden i dagsläget.

Uniaden arbetar för att skapa ett helhetskoncept och är därför inte bara en mässdag utan ett stort arrangemang kryddat med förberedande event, gästföreläsningar, kontaktsamtal samt en mängd andra kringaktiviteter. Uniaden erbjuder en plattform där studenter och företag kan knyta långsiktiga och personliga kontakter och här kan ni som företag träffa både teknologer, naturvetare, designstudenter, arkitekter, ekonomer, systemvetare och personalvetare.

Uniaden skapas varje år av studenterna på Umeå Universitet. Inom Uniaden finner du projektgruppen, koordinatorer och värdar – totalt sett nästan 200 studenter.

Läs mer om Uniaden på deras hemsida: Uniaden