Riks-P

”Detta händer bara vart 19år..”

Efter 2 helt fenomenalt bra dagar så är Riks-p över. Detta event är väldigt speciellt för Umeå universitet och personalvetarprogrammet då det bara inträffar var 19år. Riks-p är en mässa som är just utformad för personalvetarstudenter, alumner, arbetsgivare och lärare. Utav det vi samtalade med så verkade samtliga väldigt nöjda. Vi i PLUM var självklart med på mässan och höjde stämningen med skratt, dans och tävlingar. Men framför allt så interagerade vi med andra studenter från övriga Sverige och P-program, något som vi tyckte var fantastisk roligt! Vilket gäng p-studenter det finns utanför västerbottensgränser också!!

Så vi vill passa på att tacka alla arrangörerna och Umeå universitet för dessa dagar!