Angående Covid-19

Hej personalvetare och er andra! Världen står inför stora förändringar just nu och det påverkar även oss personalvetare. Som program på Umeå universitet kör vi just nu alla kurser på distans och detta blir en utmaning både för våra föreläsare och för er studenter. Om du som student upplever problem i och med digitaliseringen av kurserna så tveka inte att höra av dig till i första hand kursansvarig eller till vårt studentombud Emma Degerfeldt. Detta gäller alla problem, stora som små! Mer om hur du som student påverkas går att läsa på: https://www.umu.se/covid-19/

Vad gäller event anordnade av PLUM så sker en löpande dialog mellan oss styrelsemedlemmar. Precis som att undervisningen sker på distans försöker vi nu komma på alternativa lösningar för de event vi planerat under våren. Tillsvidare är dessa inställda/uppskjutna. Allt kanske inte går att göra via internet men vi kommer göra vårt yttersta för att vårterminen 2020 inte ska gå händelselös. Det är en tråkig situation vi befinner oss i, både som program och förening. PLUM kommer att noga följa utvecklingen kring viruset och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs även här hur du kan skydda dig själv och andra: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ och här https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ för att läsa om vanliga frågor om COVID-19 som folkhälsomyndigheten svarat på.