Södertörns högskola

Utbildningsutskottets Sofia Sehlstedt och Anton Forsberg var en tur till huvudstaden och besökte Södertörns Högskola. Dagarna innehöll olika föreläsningar med inriktning på det gränslösa arbetet och utbyte av erfarenheter mellan studenter och programansvariga inom Riks-P.