Månadens Plummare!

Här ser ni Halima Sadiya som går första året på personalvetarprogrammet, är 25 år gammal.

 

Varför sökte du till personalvetarprogrammet? På min förra arbetsplats fick jag arbeta mycket med organisation/utveckling och ledarskap vilket ökade mitt intresse för området.

Vilket är ditt drömjobb? Svår fråga men jag skulle älska att jobba med integration och bygga broar mellan arbetskraft från olika länder.

Vilket är ditt bästa PLUM minne? Jag har inte varit med på några plum-roligheter ännu, däremot minns jag första dagen på skolan när plummarna välkomnade oss med lite bus och massa kärlek.