Plums styrelse 2020

PLUM har en ny styrelse! Denna valdes in den 30e Januari och det blev följande:

Ordförande: Linnea Abild

Vice ordförande: Emma Degerfeldt

Sekreterare: Ida Renström

Ekonomiansvarig: Anton Eliasson

Utbildning & näringslivsansvarig: Tina Wikström

Betsek-representant: Elin Persson

Pr & marknadsföringsansvarig: Edit Nilson

Eventansvarig: Alice Johansson

Sport & hälsoansvarig: Ellen Orebrand

Vi ser alla väldigt mycket fram emot det kommande verksamhetsåret och allt roligt vi kommer göra tillsammans med våra medlemmar!