HR-Dagen!

Onsdagen den 16/11 hölls den årliga HR-dagen- HR-dagen är till för att inspirera och engagera oss studenter och se möjligheterna i den ofantliga djungeln av möjligheter som vi ställs inför. Våra tre föreläsare för dagen var Desiré Rova (Personalvetarexperten AB), Thomas Brunkert (Vision) och Marie-Louise Gäärd (Umeå Kommun).

Vi hoppas dagen var givande! Vi riktar ett extra stort till alla som närvarade, våra föreläsare och utbildningsutskottet som gjorde denna dag möjlig!