Ansök till Styrelsen 2019!

Måndag den 17 december öppnar ansökningarna till PLUM:s styrelse!

Ta chansen och engagera dig du med! Sista ansökningsdagen är den 17 januari.

Nedan finner ni en kortare beskrivning till varje post och är ni nyfikna på mer så tveka inte på att kontakta oss!

Skicka din ansökan till: Valberedning@plum.nu


Ordförande

Rollen som ordförande har en del praktiska ansvarsområden. Man kallar till och håller i styrelsemöten. Du är sköter kontakten med PLUM:s samarbetspartners och fungerar som en länk mellan yrkeslivet, universitet och föreningen. Du ser till att styrelsearbetet flyter på bra och att alla jobbar mot de gemensamt uppsatta målen. Du har det övergripande ansvaret gentemot kåren, universitet och våra medlemmar samt ser till så att vi som förening håller våra stadgar. Du står också som firmatecknare och är juridiskt och ekonomiskt ansvarig.
Du får ta del av hur en styrelse fungerar och även sitta vid rodret för att leda arbetet med föreningen framåt med hjälp av övriga styrelsen.

Att engagera sig utanför studierna är ett bra sätt att få en mer nyanserad utbildning och det ger dig även en bra merit för framtiden att ha suttit som ordförande. Posten som ordförande är riktigt lärorikt!


Vice ordförande

Vice ordförandes uppgifter är att underlätta arbetsbördan för ordförande samt delta på styrelsemöten och olika event som anordnas på Universitetsområdet riktat till personalvetarprogrammets studenter. Som vice ordförande agerar du bollplank och stöd för både ordförande och styrelsemedlemmar.

Vice ordförande sitter med som representant i ägarstämman för Uniaden. Din roll som representant innebär att du är en mellanhand mellan PLUM och ägarstämman där du förmedlar PLUM:s vision hur Uniaden ska se ut till ägarstämman. Därefter vidarebefordrar vice ordförande information och beslut tagna av ägarstämman. Vice ordförande sitter även med som PLUM:s representant i SAMO, vilket är studenters arbetsmiljöombud.

Den främsta uppgiften är att förmedla vad som händer i PLUM och Uniaden.


Ekonomiansvarig

Ekonomiansvariges roll är att ha övergripande ansvar över föreningens ekonomi. Under året håller du styrelsen informerad genom kontinuerliga budgetuppföljningar och kommunikation rörande föreningens ekonomiska verksamhet. Arbetsuppgifterna under verksamhetsåret är bland annat löpande bokföring, betalning och utställning av fakturor och upprätthållandet av en god kontakt med föreningens bank och revisor. Vid årsslutet ansvarar även ekonomiansvarig för att, tillsammans med resterande i styrelsen, forma nästkommande årsbudget samt sammanställa resultat- och balansräkning för det gångna året. Utöver detta är ekonomiansvarig tillsammans med PLUM:s ordförande föreningens firmatecknare vilket innebär att man har befogenheten att teckna avtal i PLUM:s namn.


Sekreterare

Sekreterarens huvudsakliga roll är att föra protokoll under styrelsemöten. Innan mötena skall sekreteraren förbereda protokollet utifrån den dagordning som skickas ut i samband med kallelsen till mötet. Efter mötet skall protokollet kontrolleras av sekreteraren samt av vald justerare och efter det skickas vidare till PR- & Marknadsföringsansvarig för publicering på PLUM:s hemsida. Utöver det har sekreteraren ansvaret för att samla in medlemsunderskrifter från alla årskurser. Sekreteraren skall senare skicka medlemsunderskrifterna vidare till P-riks för att se till att PLUM får sitt bidrag. Som Sekreterare har man även oftast tid för att hjälpa andra poster med deras arbetsuppgifter om så behövs. Därmed får sekreteraren en bred och lärorik upplevelse av alla områden i styrelsen utöver de egna ansvarsområden.


Sport- & Hälsoansvarig

Som Sport- & Hälsoansvarig värnar du om PLUM-medlemmarnas hälsa och ansvarar för de fysiska aktiviteterna under året. Tillsammans med utskottet arrangeras event som ska tilltala en bred majoritet av våra medlemmar. Varje vinter åker programmet på en skidresa och till våren styr vi ihop ett lag till Brännbollsyran. Förutom detta så är man även delaktig i planeringsgruppen för Umeå World Cup som är en futsalturnering vilket anordnas av olika program och vanligtvis är det ett lunchmöte varannan vecka där man träffas och planerar.

Som ansvarig över sportutskottet är det en fördel att man tycker om att planera och förutom det bör man vara engagerad, driven, sportintresserad och lyhörd för att möta PLUM-medlemmarnas önskemål och i största möjliga mån variera olika idrottsliga aktiviteter.


PR- & Marknadsföringsansvarig

Som PR & marknadsföringsansvarig ansvarar du för att arbeta strategiskt med marknadsföring av PLUM inom all typer av sociala medier, exempelvis Instagram, Facebook och Youtube. Marknadsföringens primära mål är att stärka PLUM:s varumärke och säkra medlemsantalet, eventuellt öka det?

Störst fokus ligger som sagt på användandet av sociala medier, hemsidan, införskaffandet av tryckt material, marknadsföra våra sponsorer och pusha inför kommande event. Du kommer även att ha en stöttande roll till styrelsens övriga medlemmar i marknadsföringsfrågor, och alltid ha ett finger med i spelet på många olika sätt. Som PR- & Marknadsföringsansvarig har du alltså en väldigt god inblick i organisationen, sponsorerna, medlemmarna och dess framtid!

Som PR-& Marknadsföringsansvarig är det ett plus om du är intresserad av sociala medier, foto och baskunskaper gällande redigering. Det är även bra om du gillar att ha många bollar i luften! Posten är otroligt kul och lärorik samt får dig att utvecklas på många plan.


Utbildning- & Näringslivsansvarig

Utbildning- & Näringslivsansvariges främsta ansvarsområde är att arbeta med att bibehålla kvalitén på personalvetarprogrammet. Du sitter med som PLUM:s representant i programrådet vilket gör att studenter kan vända sig till dig om de har problem eller synpunkter på programmets innehåll. Som Utbildning- & Näringslivsansvarig fungerar du som en länk mellan lärare, studenter och näringsliv och ditt jobb blir att nätverka, föra dialog och upprätta samarbete mellan parterna. Till din uppgift hör även att anordna inspirationsdagar, workshops och föreläsningar som ett komplement till det programmet redan erbjuder.

Den här posten ger dig mycket kunskap att ta med dig till kommande arbetsliv. Som Utbildning- & Näringslivsansvarig får du vara en nyckelspelare i inspirationsdagar du anordnar och får lära dig hur det är att driva projekt framåt. En stor del av rollen är också nätverkande utåt vilket ger dig möjligheter att knyta betydelsefulla kontakter inför framtiden.


Eventansvarig

Eventansvarig och Eventgruppen(utskottet) är de som fixar Personalvetarprogrammets stora fester och events. Att vara Eventansvarig är fantastiskt roligt och utvecklande samtidigt som det innebär en hel del planerande och ansvarstagande. Älskar du att fixa fester så ger denna post dig möjlighet att få påverka programmets roligaste evenemang och samtidigt skapar du ett härligt jobbgäng tillsammans med andra i Eventgruppen.

Som Eventansvarig planerar du och genomför PLUM:s fester och arbetar aktivt för att verka för alla medlemmars intressen.


BetSek- representant

Som BetSek-representant är din roll att fungera som en länk mellan PLUM och Betsek. Det innebär att gå på Beteendevetarsektionens möten för att sedan föra vidare informationen till PLUM.

Rollen som BetSek-representant innebär att du får vara delaktig högre upp i ledet och kunna påverka på en högre nivå. Något som är otroligt kul är att du får kontakt med andra program och även med personer som arbetar på Umeå Studentkår.

I BetSek företräder du PLUM och din uppgift är att engagera dig för medlemmarnas bästa. Det kan vara att förbereda inför examensceremonin, planera en sittning eller ta upp problem inom programmet till utbildnings-bevakaren.


Valberedningen

Valberedningen består av fyra personer, två stycken från tvåan och två stycken från trean, vars ansvar är att hålla sig informerade under året om vad det finns för kandidater till nästa års styrelse. Valberedningen får en utbildning i fördomsfri rekrytering och håller inför årsmötet intervjuer med de sökande. Därefter går de igenom sitt arbete och kommer fram till vilka de anser bäst lämpade för posterna. Kandidaterna presenteras på årsmötet med motivering, som medlemmarna sedan får rösta ja eller nej till.