SCHEMAN

Aktuella scheman för årskurserna 1, 2 och 3 i personalvetarprogrammet Umeå.

Schemat för hela året hittar ni på länken nedanför.

http://www.pedag.umu.se/student/personalvetarprogrammet/oversikt-och-scheman/

Åk 1

Aktuellt

Kurs 1:  HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp

Mom 3: Organisationer och HRM, 4,5 hp

Schema

Kurs 2: Beteendevetenskapliga grunder –
Social- och Gruppsykologi 7,5 hp

Schema

Kurs 3: Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik 7,5 hp

Schema


Åk 2

Aktuellt:

Kurs 7: Företagsekonomi, 15 hp

Mom 1: Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7, 5hp

Schema

Mom 2: Redovisning och ekonomistyrning, 7,5 hp

Schema

Kurs 8: Organisational leadership development, 7,5 hp

Schema

Kurs 9: Organisationsförändring, 7,5 hp

Schema


ÅK 3

Aktuellt:

Kurs 12: Strategisk HRM, 15 hp

Schema